We Do ... Since 2014

 

Viet Asia Design Studio hình thành và phát triển với 3 bộ môn chính: Kiến trúc - Nội thất - Cảnh quan, luôn gắn kết và tương hỗ chặt chẽ với nhau. Chúng tôi mong muốn tạo ra giá trị bền vững, lưu giữ hình ảnh của nơi chốn và gắn kết cộng đồng.

Viet Asia Design Studio is formed and developed with three main subjects: Architecture - Interior - Landscape, always close and close together. We want to create lasting, memorable value, preserve the image of the place, show the highest goal of the community and meet the needs of individuals.
 

Design I Architect - Interior - Urban Design

Trong quá trình thiết kế, Viet Asia Design Studio tối ưu hóa các vấn đề bằng phương pháp tổng hợp, phân tích và giải quyết trên cơ sở khoa học, chuyên môn nhằm năng cao chất lượng của thiết kế, chúng tôi ưu tiên các chiến lược thiết kế có sự gắn kết giữa địa điểm, văn hóa, môi trường và con người. Từ đó, chuyển đổi thiết kế vào trong thực tế thông qua quá trình quản lý và thực thi dự án. Vì vậy, mỗi một dự án đối với VnA là một cơ hội hành nghề, phát triển tư duy một cách sáng tạo, khéo léo trong việc mang lại hiệu quả cho dự án.

In the design process, Viet Asia Design Studio optimizes the problems by synthesizing, analyzing and solving on the basis of science, expertise to improve the quality of design, we prioritize the war Designs have a link between location, culture, environment and people. From there, transforming the design into reality through project management and execution. Therefore, each project for VNA is an opportunity to practice, develop creative thinking, skillful in bringing efficiency to the project.
 

Construction

Trong quá trình Tư vấn - Thiết kế - Thi công, Viet Asia Design Studio (VnA) luôn đưa ra các phương án, giải pháp thiết kế nhằm cụ thể hóa những yêu cầu của khách hàng dưới góc độ khoa học, chuyên môn và sự hợp lý của vấn đề. Để công trình được đảm bảo hiện thực từ khâu thiết kế cho tới thực thi, VnA đảm nhận thi công trọn gói (EPC, Chìa khóa trao tay) đối với các hạng mục hoàn thiện nội thất cho chủ đầu tư nhằm đảm bảo quá trình thực hiện dự án một cách cụ thể, xuyên suốt và có chọn lọc, đem lại giá trị thật cho sản phẩm một cách lâu dài và bên vững trong vòng đời của dự án.

VnA I Workshop wood

VnA I Workshop wood là thành viên của VnA, chuyên thiết kế - thi công nội thất, furniture, decor được VnA thiết kế riêng cho từng dự án nhằm tối ưu hóa chi phí, công năng, chất lượng, thẩm mỹ, chi tiết tinh xảo và phù hợp với từng không gian sống. Phân xưởng có quy mô 400m2, được thiết kế khoa học với quy trình kiểm soát sản phẩm nghiêm ngặt để đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ khách hàng.

VCU Athletics cannot thank Barton Malow and VMDO, the contractor and architect of the project, enough for their hard work and creativity on this project. Since day one, their professionalism, ingenuity and vision has aligned with our needs and even exceeded our expectations. This facility is an enormous project, but Barton Malow and VMDO have responded impressively to the task of constructing a complex that will help us win more championships and secure our place as a Top 25 program.